Risker

Mask groupslide_4

Generella risker vid estetisk plastikkirurgi

Liksom vid alla operationer finns det vid plastikkirurgiska ingrepp alltid risker för komplikationer och biverkningar. De vanligaste medicinska riskerna är infektion och blödning, men det finns också en estetisk risk att resultatet inte motsvarar förväntan. Det är viktigt att man som patient är medveten om och accepterar de risker som finns och att man väger riskerna mot de fördelar man ser för att kunna ta ett välgrundat beslut.

Blödning

Blödningar är ovanliga men kan uppstå under operationen eller inom upp till ett dygn efter operationen. Som patient kan du själv minska blödningsrisken genom att inom tio dagar före operationen undvika alkohol samt blodförtunnande medel som magnecyl eller anti-inflammatorisk medicin.

Vi är noga med blodstillning och använder kompressionsförband om blödning skulle uppstå. Vid eventuell efterblödning kan en dränageslang läggas in.

Infektion

Om en infektion skulle uppstå, vilket är ovanligt vid plastikkirurgiska ingrepp, behandlas den med antibiotika. Ofta ges antibiotika i förebyggande syfte även innan operation.

Infektioner kan inträffa ca 3-7 dagar efter operation och typiska symtom är värk, feber, svullnad och rodnad i operationsområdet.

Dålig sårläkning

Ibland kan sårläkningen vara långsammare än normalt. Då behöver ditt sår läggas om oftare. Vid en allvarlig infektion kan vävnaden skadas, och i extrema fall gå i nekros. Risken för hudläkningsproblem är större för rökare.

Svullnad

Det är normalt att en viss svullnad uppkommer när kroppen läker efter en operation. Om svullnaden skulle vara ovanligt kraftig behöver den undersökas av oss.

Känselförändringar

Känselbortfall i det opererade området kan förekomma. Det beror på att nervbanorna kan skäras av när operationssnitten läggs. Oftast är känselförändringarna tillfälliga och nya nervbanor byggs upp inom ett par månader. I sällsynta fall kan känseln gå förlorad.

Ärr

Slutresultatet av hur ärren kommer att se ut efter ett plastikkirurgiskt ingrepp beror på personliga förutsättningar, varför det varierar från person till person. Vanligen mjuknar och bleknar ärren efterhand, detta är en process som kan ta upp till ett år efter operationen. Om ärren skulle bli bredare än förväntat finns det möjlighet att rätta till detta genom kortison eller ärrplastik.

Allergiska reaktioner

För att undvika allergiska reaktioner vid operation är det viktigt att du som patient uppger vid konsultationen om du är överkänslig mot mediciner eller har allergi. Kraftiga allergiska reaktioner som sprids i kroppen kan få allvarliga konsekvenser.

Lokala allergiska reaktioner på grund av känslighet mot tejp och suturmaterial kan också uppkomma.

Narkos och lokalbedövning

Det finns alltid en risk för komplikationer vid narkos och lokalbedövning, i ytterst sällsynta fall en risk att avlida. På Bellakliniken utförs narkosen därför alltid av narkosläkare eller narkossköterska, assisterad av narkosläkare.

Övriga, mer sällsynta risker

Till de mer sällsynta riskerna vid plastikkirurgiska ingrepp hör till exempel nekroser och blodpropp. Risken att drabbas av komplikationer som är direkt hälsofarliga är dock mycket liten.

Risker vid specifika ingrepp

Nedan har vi kort listat riskerna för biverkningar och komplikationer för de olika typer av operationer som Bellakliniken erbjuder. Under din konsultation kommer du att få veta allt du behöver känna till inför operationen, och då får du också möjlighet att diskutera eventuella risker.

 

Efter ingreppet får du sedan noggranna instruktioner om vad du själv behöver göra för att underlätta läkningsprocessen och få ett så bra slutresultat som möjligt. Detta är en väsentlig del av processen. Om komplikationer trots allt skulle uppstå hjälper vi dig med lämplig åtgärd efter överenskommelse.

Bröst

Bröstförstoring

 • Kapselkontraktur – ihopdragen vävnadskapsel runt implantatet
 • Infektion, blödning eller vätskeansamling runt implantaten
 • Veck och ojämnheter - rippling, double bubble etc
 • Skadat implantat – så kallad ruptur
 • Känselnedsättning i bröst och bröstvårta
 • Onormal ärrbildning med upphöjda ärr
 • Ojämnheter i storlek, form och läge

Bröstlyft

 • Sårighet kring bröstvårtan
 • Ärrbildning
 • Upplevda ojämnheter mellan brösten
 • Känselförändringar

Bröstförminskning

 • Sårighet kring bröstvårtan
 • Ärrbildning
 • Förlorad amningsfunktion
 • Känselförändringar

Ansikte

Ansiktslyft

 • Blödning och känselförändring
 • Synliga ärr
 • Håravfall

Halslyft

 • Blödning och känselförändring
 • Synliga ärr

Pannlyft

 • Känselförändringar
 • Håravfall
 • Nervpåverkan
 • Synliga ärr
 • Infektion och blödning

Fettsugning haka och hals

 • Ojämnheter och slapp hud
 • Känsel- och pigmentförändringar

Läppförstoring (permanent)

 • Infektioner
 • Ärr
 • Känselnedsättning
 • Svullnad
 • Blödningar

Ögonlocksplastik / påsar under ögonen

 • Tillfällig dimsyn
 • Svullnad och efterblödning
 • Infektion
 • Ärr

 

I sällsynta fall:

 • Torra ögon
 • Neddragna undre ögonlock
 • Svårigheter att stänga ögonen vid sömn
 • Tillfällig förlust av ögonfransar

Öronplastik

 • Infektion
 • Ärr
 • Formförändring
 • Känselförändringar

Kropp

Bukplastik

 • Ärr
 • Känselförändringar ovanför ärret
 • Svullnad och vätskeansamling
 • Infektion
 • Dålig sårläkning
 • I sällsynta fall - blodpropp

Fettsugning

 • Synliga ärr
 • Ojämnheter och slapp hud
 • Känsel- och pigmentförändringar

Brazilian Butt Lift

 • Synliga ärr
 • Ojämnheter och slapp hud
 • Känsel- och pigmentförändringar

Rumplyft med implantat

 • Synliga ärr
 • Nervpåverkan
 • Rotation av implantat
 • Skadat implantat

Åderbråck

 • Synliga ärr
 • Blödning
 • I sällsynta fall blodpropp