Resultatet i fokus

Som kund till Bellakliniken kan du alltid vara trygg med de operationer som vi utför. Inför din operation så träffar du din kirurg för en konsultation och efter utfört ingrepp följer vi noga upp resultatet vid dina återbesök. Läs mer på operationssidorna om vad som gäller för respektive ingrepp.

Trygghet och kontroll

Vi gör allt vi kan för att du ska bli nöjd med ditt resultat och du är i trygga händer hela vägen från konsultation till slutkontroll. Vid konsultationen får du veta allt du behöver och efter operationen gör vi flera kontroller för att säkerställa att läkningsprocessen fortlöper som den ska. Alla resultat är beroende av dina personliga förutsättningar.

Du kan själv påverka

Efter ingreppet får du även noggranna instruktioner om vad du själv behöver göra för att underlätta läkningsprocessen och få ett så bra slutresultat som möjligt. Detta är en väsentlig del av processen. Om komplikationer trots allt skulle uppstå hjälper vi dig inom 12 månader med lämplig åtgärd efter överenskommelse.