Hak- och halsplastik

Dubbelhaka och slapp hals

När fett samlas under hakan kan vi få det som ofta kallas dubbelhaka. Det kan uppstå hos såväl överviktiga som hos smala personer men blir vanligare med stigande ålder. När skinnet hänger och käklinjen försvinner kan vi uppleva att vi ser tröttare ut än vad vi är. Genom en operation kan du få fram din profil igen med ett väldigt bra resultat. Vi kan även korrigera storleken på hakan samt missbildningar genom operation.

Inför Operationen

Du träffar din kirurg under en konsultation då vi går igenom dina önskemål och förväntningar. Vi berättar mer ingående om hur en operation går till och vad du bör tänka på. För att kunna anpassa operationen efter dina förutsättningar gör vi en allmän hälsokontroll och undersökning av ditt ansikte.

Så går operationen till

Vid ansamling av fett under hakan som gett upphov till dubbelhaka genomförs en mindre fettsugning, ibland i kombination med en ansiktslyftning eller en halssträckning. Vilken operation vi utför beror på dina förutsättningar, till exempel hudstruktur och ålder. Unga människor har ofta en så pass elastisk hud att det räcker med en fettsugning för ett bra och säkert resultat medan man, hos äldre, ofta kombinerar fettsugningen med ett ansiktslyft eller halssträckning.

Via tre korta snitt, under hakspetsen och vid öronsnibbarna, suger vi bort överflödsfettet med mycket tunna kanyler. Huden på halsen har vanligtvis en väldigt god förmåga att krympa och anpassa sig till rätt storlek efter ingreppet.

Fettsugning på halsen tar cirka 45 minuter och du får en lätt narkos samt lokalbedövning under ingreppet.

Om man istället behöver sträcka huden på halsen behövs en halssträckning, ibland som en del av en ansiktslyftning. För information om dessa ingrepp se ansiktslyft.

Efter Operationen

Du får ett kompressionsförband som du bär i en vecka för att minska svullnaden. Hur du kommer att känna dig och hur snabbt du kommer att läka beror på din hudkvalitet, men tekniken som vi använder gör att smärtor och blåmärken reduceras till minsta möjliga.

Inför din hemgång kommer din läkare att ge dig tips och råd som är viktiga för din läkningsprocess.

Korrigering av hakans utseende

Inför operationen

Du träffar din kirurg under en konsultation då vi går igenom dina önskemål och förväntningar. Vi berättar mer ingående om hur en operation går till och vad du bör tänka på. För att kunna anpassa operationen efter dina förutsättningar gör vi en allmän hälsokontroll och undersökning av ditt ansikte.

Så går operationen till

Hakans storlek korrigeras med hjälp av implantat som placeras på hakbenets framsida. Vi lägger ett snitt under hakan eller på insidan av underläppen.

Efter operationen

Operationen kan kombineras med en fettsugning av haka och hals för att du ska få en tydlig markering. Hur operationen kommer att se ut för dig kommer vi överens om under din konsultation.

Du får ett kompressionsförband som du bär i en vecka för att minska svullnaden. Hur du kommer att känna dig och hur snabbt du kommer att läka beror på din hudkvalitet, men tekniken som vi använder gör att smärtor och blåmärken reduceras till minsta möjliga.

Inför din hemgång kommer din läkare att ge dig tips och råd som är viktiga för din läkningsprocess.

Före hak- och halsplatik
Före hak- och halsplatik
Efter hak- och halsplatik
Efter hak- och halsplatik

Fakta Dubbelhaka och
slapp hals

  • Operationstid: Cirka 2 timmar
  • Bedövning: Narkos
  • Sjukskrivning: Cirka 2 veckor
  • Läkningskontroll: 1 och 2 veckor
  • Slutkontroll: 3 månader
  • Pris: 52 000:-